CAMERA FPT

CAMERA FPT INDOOR

CAMERA FPT

CAMERA OUTDOOR

CAMERA FPT

CLOUD CAMERA FPT

Hướng dẫn xem lại Camera FPT

Hướng dẫn xem lại Camera FPT

 

Mô tả – Tại trang chủ, bấm chọn camera muốn xem lại để chuyển qua chế độ xem trực tiếp – Tại màn hình xem trực tiếp chọn biểu tượng(icon) “24h” – Tại giao diện này chọn biểu tượng như hình dưới để chọn Ngày muốn xem lại Chọn ngày muốn xem lại
Hình ảnh  

 

Mô tả Sau khi chọn ngày muốn xem sẽ trả về kết quả theo các khung giờ trong ngày, ta nhấn chọn khung giờ muốn xem để xem lại
Hình ảnh

TƯ VẤN MIỄN PHÍ