CAMERA OUTDOOR

  • Camera FPT Outdoor là sản phẩm dịch vụ IP Camera được phát triển bởi FPT Telecom
  • Cho phép giám sát, lưu trữ và quản lý thiết bị Camera tập trung trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud)
TƯ VẤN 24/7